Totul este gata...
Video

Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii

Vineri, 2 octombrie 2020; timp 1:16:32; format 1080p * audio

Începem astăzi o serie de prezentări sub genericul „Soarele Neprihănirii,” conștienți de valoarea luminii pe care Dumnezeu a oferit-o acestui popor spre a-l pregăti de Marea Zi a Ispășirii penru cei vii. Noi am fost avertizați că toți aceia care nu vor înainta în slava crescândă a soliei îngerului al treilea o vor numi lumină falsă. Corul acestora care azi numesc solia îngerului al treilea lumină falsă este asurzitor. De la dreapta extremă a conservatorismului fariseic la stânga delirantă a slujitorilor lui Mamona, toți condamnă vehement solia care arată calea în Sfânta Sfintelor.

...***...

Colecția 2020

Copyright