Totul este gata...
Video

Evrei 2 - „Asemenea fraților Săi”

Vineri, 5 februarie 2021; timp 17:14; format 1080p * audio

Când Pavel spune că Isus a fost făcut „în toate lucrurile asemenea fraților Săi,” el nu face decât să confirme profeția făcută prin Moise, că prorocul va fi ridicat „din mijlocul tău, dintre frații tăi,” adică un membru al familiei umane refăcut la nivelul inițial al creației, așa cum a conceput Dumnezeu rasa omenească. Doar așa are sens declarația că „viața Lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat.” Astfel, în Hristos s-a produs împăcarea dintre om și Dumnezeu. Aceasta este ispășirea.

...***...

Colecția 2021

Copyright