Totul este gata...
Video

Evrei 7 - „Un legământ mai bun”

Vineri, 12 martie 2021; timp 18:00; format 1080p * audio

Hristos, preot după rânduiala lui Melhisedec, a pus capăt preoției levitice, o preoție a oamenilor care hirotonesc alți oameni, la infinit. Iar El este sfârșitul preoției, în special deoarece în El s-a realizat scopul final al preoției, acela de a împăca pe om cu Dumnezeu: „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine.”

...***...

Colecția 2021

Copyright