Totul este gata...
Video

Podcast 57: Modele pentru ultima generație

Luni, 15 martie 2021; timp 49:42; format 1080p * audio

Valoarea scrierilor inspirate stă în faptul că ele asigură informațiile necesare pentru acel neam de oameni care vor răspunde intenției lui Dumnezeu exprimată în Ezechiel 36:23. În ele găsim modele, tipare, pentru o generație dispusă și capabilă să aducă marea controversă la finalul ei glorios: „Taina lui Dumnezeu a luat sfârșit.” În acest episod modelul este Samaria lui Ioram cu cei patru leproși de la poartă, care au descoperit hrană abundentă acolo unde împăratul și consilierii lui nu vedeau decât pericole mortale. La fel leproșii Domnului din generația finală vor vedea adevăr pur venit direct din Sfânta Sfintelor, acolo unde teologii și liderii bisericii Laodicea nu văd decât serioase erori teologice.

...***...

Podcast 2021

Copyright