Totul este gata...
Video

Podcast 58: Martori - Claudia și Orlando Haneș

Luni, 22 martie 2021; timp 37:39; format 1080p * audio

Dumnezeu a promis că va lumina pământul cu slava Sa, ca o ultimă demonstrație a dispoziției Lui de a vindeca familia omenească. În acest scop, El cheamă acum „din orice seminție, neam, limbă și popor” pe martorii Săi să se ridice la standardul înaltei chemări de a deveni temple sfinte ale prezenței Sale. În aceste zile terebinții neprihănirii decid soarta lor, a marii controverse și a siguranței unui univers în pace și neprihănire. Zilnic oameni din acest popor iau decizia de a permite făgăduinței lui Dumnezeu din Ezechiel 36 să se realizeze în viața lor.

...***...

Podcast 2021

Copyright