Totul este gata...
Video

Podcast 62: Modele pentru ultima generație

Luni, 19 aprilie 2021; timp 44:52; format 1080p * audio

Modelul Iosafat - Iahaziel este o temelie sigură despre cum va oferi Dumnezeu biruință poporului Său în această ultimă confruntare cu Azazel și hoardele lui: „Nu veți avea de luptat în lupta aceasta.” Da, avem multe lupte în această viață, dar nu în această finală confruntare cu Baal. Operațiunea din Sfânta Sfintelor, prin care cerul obține un popor „fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta” nu este de competența omului. Ni se spune astăzi exact acest lucru, posibil cel mai greu de acceptat: „Stați acolo, și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul!”

...***...

Podcast 2021

Copyright