Totul este gata...
Video

Podcast 82: Odihnă, Sabat

Vineri, 16 iulie 2021; timp 44:08; format 1080p * audio

Nu există nicio șansă de a păzi corect sabatul fără să înțelegem în ce fel este sabatul un semn între noi și Dumnezeu. Așa cum întregul sistem ceremonial a devenit nefolositor prin neînțelegerea marilor realități din spatele lui, tot așa sabatul devine nefolositor prin neînțelegerea marilor realități din spatele lui, și va fi o pricină de poticnire și o stâncă de cădere pentru mulți care astăzi se cred de partea cea bună a baricadei deoarece păzesc ziua a șaptea.

...***...

Podcast 2021

Copyright