Totul este gata...
Video

Podcast 89: Noua omenire (partea a doua)

Vineri, 3 septembrie 2021; timp 48:33; format 1080p * audio

Solia îngerului al treilea Îl prezintă pe Hristos „mai proeminent” în calitatea Sa de începător, sau prototip, sau inițiator al unei noi omeniri, o nouă categorie de ființe umane: Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. În prima parte a acestei serii vorbim despre apariția acesti noi familii umane. În partea a doua aruncăm o privire asupra încercărilor conducătorilor acestei lumi de a îmbunătăți omenirea. În partea a treia ne vom apleca asupra coliziunii dintre aceste două oferte și efectele impunerii legilor omenești asupra celor care au ales oferta Pomului Vieții.

...***...

Podcast 2021

Copyright