Totul este gata...
Video

Podcast 99: Icabod

Vineri, 26 noiembrie 2021; timp 37:55; format 1080p * audio

Planeta Pământ se află încă sub domnia lui Icabod, adică lipsită de slava lui Dumnezeu. Bezna aceasta a început la porțile Edenului și va continua până la Nunta Mielului descrisă în Apocalipsa 19. Este singura planetă, din vastul univers al neprihănirii, în care scopul etern al lui Dumnezeu nu funcționează. Controversa dintre Hristos și Satana se desfășoară în jurul acestui punct central: Aducerea sau împiedicarea slavei lui Dumnezeu pe pământ. Care este poziția poporului lui Dumnezeu în acest conflict? Vor accepta ei să fie făcuți „o nouă omenire, oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină” exact când Baal face eforturi colosale și nemaiauzite să mențină starea Icabod cu orice preț? Aceasta este provocarea timpului prezent.

...***...

Podcast 2021

Copyright