Totul este gata...
Video

REPERE 2: „Singura noastră speranță”

Vineri, 29 octombrie 2021; timp 5:15; format 1080p * audio

Un reper esențial pentru cei care au ales Calea Consacrată de pașii lui Hristos dincolo de perdea este declarația uimitoare că părtășia de natură divină este „singura noastră speranță” în eliberarea din robia păcatului. Fratele nostru mai mare a fost o fuziune perfectă între două naturi - umană și divină - și de aceea este „deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină.” Este de așteptat, deci, ca ucenicii Lui să-L urmeze pe acest drum, să fie și ei făcuți „o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul.” Pentru acest motiv ni s-au oferit numeroasele raze de lumină despre părtășia de natură divină, care zac de zeci de ani în arhive fără să li se înțeleagă excepționala valoare în pregătirea unui popor devenit trupul lui Hristos.

...***...

Podcast 2021

Copyright