Totul este gata...
Video

109: Fratele nostru mai mare

Vineri, 4 februarie 2022; timp 30:36; format 1080p * audio

„Fiul Omului este deplin calificat...” Autorii Bibliei au vorbit mereu despre acest Fiu și despre calificările Lui de a recupera familia omenească din robia nelegiuirii. Noi astăzi continuăm efortul lor nobil de a participa la apariția acestei noi familii umane, „oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină,” iar această unire este lucrarea Marelui nostru Preot în Sfânta Sfintelor.

...***...

Podcast 2022

Copyright