Totul este gata...
Video

120: Martori - Clara Baboi

Vineri, 22 aprilie 2022; timp 40:44; format 1080p * audio

Martorii neprihănirii lui Hristos, cei care iubesc neprihănirea și urăsc nelegiuirea, se bucură să vadă razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii și apreciază tămăduirea de sub aripile Lui. Ei vor fi „o cunună împărătească în mâna Dumnezeului nostru,” o „comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu.” Ne bucurăm să-i cunoaștem personal pe unii dintre acești martori, și salutăm cu respect miile de martori despre care acum nu știm nimic, dar care în intimitatea sufletului lor L-au urmat pe Marele nostru Preot, prin credință, dincolo de perdea.

...***...

Podcast 2022

Copyright