Totul este gata...
Video

Scopul etern - Poporul ales

Duminica, 27 ianuarie 2022; timp 36:38; format 1080p * audio

Poporul Israel a fost născut în serviciul Sanctuarului iar identitatea sa ca un popor special a prins contur la poalele muntelui Sinai. Istoria lui Israel este înfăşurată în istoria sanctuarului. De la momente de grandoare naţională la apostazii teribile, naţiunea a avansat în timp doar în relaţie cu sanctuarul. Atunci când uitau scopul lui sau îi denaturau întrebuinţarea urma imediat plecarea în robie şi pierderea prerogativelor naţionale. Atunci când se întorceau la Domnul cu toată inima, primul lucru era construirea sau refacerea sanctuarului. Fără sanctuar, Israel nu exista şi nu conta ca naţiune, iar istoria modernă a demonstrat acest lucru. Sanctuarul le amintea permanent destinul lor.

...***...

Podcast 2022

Copyright