Totul este gata...
Video

168 - Temelia și stâlpul central

Vineri, 21 aprilie 2023; timp 1:24:36; format 1080p * audio

Când a onorat un grup de oameni cu prețiosul titlu de „popor al Meu,” Dumnezeu a avut cu ei un scop și un destin clar exprimat. Așa a fost cu ultima biserică a perioadei creștine, Laodicea. Ea s-a născut în Sanctuar, având ca temelie și stâlp central declarația din Daniel 8:14. Iar destinul a fost clar formulat: O nouă omenire unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Pe această platformă există sau dispare Laodicea.

...***...

Podcast

Copyright