Totul este gata...
Video

174 - Față în față cu solia îngerului al treilea (prima parte)

Vineri, 2 iunie 2023; timp 1:03:04; format 1080p * audio

Suntem aici să spunem că Soarele Neprihănirii a răsărit cu tămăduire sub aripile Lui, și că El pregătește „dincolo de perdea” un popor „fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta,” ca împlinire a făgăduinței din Ezechiel 36: „Voi fi sfințit în voi sub ochii lor.”

...***...

Podcast

Copyright