Totul este gata...
Video

Conversații despre 1888 - Episodul 2

Vineri, 12 iunie 2015; timp 23:05; format 1080p * audio

Deoarece Hristos a părăsit prima fază a lucrăirii Sale în 1844, susținerea teologiei adventiste că în 1888 El a trimis solia îndreptățirii prin credință este ridicolă. Din contră, a fost o solie care cheamă poporul să părăsească acea fază a lucrării preluată de Satana. De aceea am fost avertizați la timp că „solia îngerului al treilea arată calea spre Sfânta Sfintelor.”
Copyright