Totul este gata...
Video

Conversații despre 1888 - Episodul 4

Vineri, 26 iunie 2015; timp 30:36; format 1080p * audio

Lecțiile neînvățate în 1888 ne-au hăituit cu consecințele lor devastatoare, și vor continua să țină pe poporul lui Dumnezeu în pustie până când o generație va înțelege răul teribil de a arunca în fața guvernării divine îngâmfata noastră alegere: „Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi.”
Copyright