Totul este gata...
Video

Cu adevărat solia îngerului al treilea

Vineri, 26 august 2016; timp 26:28; format 1080p * audio

Solia Jones-Waggoner este „cu adevărat solia îngerului al treilea” deoarece ea arată calea în Sfânta Sfintelor, acolo unde se află sursa neprihănirii lui Hristos.
Copyright